Εφηβική ηλικία, Παιδική Ηλικία

Στάδια ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης παιδιών και εφήβων

Εφηβική ηλικία, Παιδική Ηλικία

4 Είδη Διαπαιδαγώγησης

ΑΥΤΑΡΧΙΚΟΣ

ΓΟΝΕΑΣ

 • Γονέας που ελέγχει με αυστηρότητα.
 • Αυστηρή πειθαρχία και τιμωρία.
 • Υψηλές προσδοκίες με μικρή ευελιξία.

ΠΑΙΔΙΑ

 • Λιγότερο χαρούμενα και ανεξάρτητα παιδιά.
 • Ανασφαλή με χαμηλή αυτο-εκτίμηση.
 • Φτωχές ακαδημαϊκές και κοινωνικές δεξιότητες σε παιδιά με προβλήματα συμπεριφοράς.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ – ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΟΣ

ΓΟΝΕΑΣ

 • Υπεύθυνος γονέας που συνδυάζει τα όρια με την τρυφερότητα και τη στοργή.
 • Οι κανόνες και οι προσδοκίες δηλώνονται και αιτιολογούνται με σαφήνεια.
 • Κατάλληλη και ανοιχτή επικοινωνία.

ΠΑΙΔΙΑ

 • Χαρούμενα και ανεξάρτητα παιδιά με αυτοεκτίμηση.
 • Καλές κοινωνικές δεξιότητες και ακαδημαϊκή επιτυχία.
 • Τείνουν να γίνουν υπεύθυνοι και ψυχικά υγιείς ενήλικες.

ΕΠΙΤΡΕΠΤΙΚΟΣ

ΓΟΝΕΑΣ

 • Γονέας που φροντίζει χωρίς αυστηρούς κανόνες.
 • Φιλική σχέση με το παιδί, ανοιχτή επικοινωνία.
 • Χαμηλές προσδοκίες από τα παιδιά.

ΠΑΙΔΙΑ

 • Τα παιδιά παίρνουν αποφάσεις αλλά δεν ακολουθούν κανόνες.
 • Χαμηλός αυτο-έλεγχος.
 • Ως ενήλικες τείνουν να αναπτύξουν εγωκεντρικές συμπεριφορές και προβλήματα στις σχέσεις τους.

ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

ΓΟΝΕΑΣ

 • Γονέας που παραμελεί, δε δείχνει ούτε αυστηρότητα ούτε ζεστασιά.
 • Καμία συγκεκριμένη στρατηγική πειθαρχίας, έλλειψη επικοινωνίας.
 • Καμία προσδοκία από τα παιδιά.

ΠΑΙΔΙΑ

 • Παρορμητικά παιδιά με δυσκολία στη διαχείριση συναισθημάτων.
 • Τείνουν να αναπτύξουν προβλήματα συμπεριφοράς ή/ και ψυχικής υγείας.
 • Τα παιδιά μπορεί να χρειάζονται υποστήριξη ή βοήθεια από άλλα άτομα.

Advertisement