Βιογραφικό

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Γεννήθηκα το 1987 στην Καλαμάτα και τις τελευταίες δύο δεκαετίες διαμένω στην Αθήνα. Είμαι απόφοιτη του Προγράμματος Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατέχω άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου από το 2013, με αριθμό πρωτοκόλλου 1724/2013.

Είμαι κάτοχος Μεταπτυχιακού (Μ.Ed.) στις Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική αγωγή και εκπαίδευση ατόμων με προβλήματα προφορικού και γραπτού λόγου του ΕΑΠ. Εξειδικεύτηκα στην αξιολόγηση και στο σχεδιασμό άτυπων εργαλείων αξιολόγησης για μαθησιακές δυσκολίες και πρωτογενείς διαταραχές λόγου, καθώς και στο σχεδιασμό Εξατομικευμένων Προγραμμάτων Εκπαίδευσης βάσει του προφίλ δυνατοτήτων και αδυναμιών των μαθητών.

Είμαι πιστοποιημένη χρήστης του Λογόμετρο, ενός σταθμισμένου εργαλείου γλωσσικής αξιολόγησης του προφορικού και γραπτού λόγου παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας (4 έως 7 ετών). Στην πιστοποίηση συμπεριλαμβάνεται η ειδική έκδοση Λογόμετρο/Ε.Μ.Δ για τη διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών παιδιών ηλικίας 5,5 έως 7 ετών και η ειδική έκδοση Λογόμετρο/Α.Γ.Δ για την ανίχνευση αναπτυξιακής γλώσσικής διαταραχής παιδιών 4 έως 7 ετών.

Εκπαιδεύτηκα στη χορήγηση των ψυχομετρικών εργαλείων Wisc-V και Wais-IV (ελληνική έκδοση) στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης του μεταπτυχιακού μου, για την αξιολόγηση του νοητικού δυναμικού παιδιών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ενηλίκων.

Έχω παρακολουθήσει πληθώρα διαδικτυακών σεμιναριών και ημερίδων, με πιο πρόσφατα πιστοποιημένα τα: «Εκφοβισμός και έκφραση βίας ανηλίκων στις ημέρες covid-19», «Εκπαιδευτική & Ψυχική ανθεκτικότητα:ιστορίες για γονείς και παιδιά πριν το κλείσιμο της σχολικής χρονιάς» και «Εφαρμοσμένη σχολική ψυχολογία» του ΕΚΠΑ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΡΓΟ

Στα πλαίσια του βασικού τίτλου σπουδών μου, εκπόνησα ερευνητική μελέτη με τίτλο «Ο μετανάστης στον ελληνικό τύπο: Οι περιπτώσεις της εφημερίδας Ελευθεροτυπία και Καθημερινή».

Για την απόκτηση του μεταπτυχικού μου, εκπόνησα τη διπλωματική εργασία «Αξιολόγηση και σχεδιασμός Εξατομικευμένων Προγραμμάτων Εκπαίδευσης σε Κεδασυ «.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Το 2008 με 2009 πραγματοποίησα την πρακτική μου άσκηση στο Κέντρο Πρόληψης και Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών (ΚΕ.Π.Χ.Ε.Ο) στο δήμο Ζωγράφου. Στόχος του προγράμματος ήταν η ενημέρωση για το πλαίσιο και τις πολιτικές πρόληψης, η ενημέρωση για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, η ευαισθητοποίηση στη φιλοσοφία της πρωτογενούς πρόληψης και στη μεθοδολογία σχεδιασμού δράσεων.

Το 2009 με 2010 πραγματοποίησα πρακτική άσκηση στη μονάδα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης «Οικοτροφείο Καλλίπολις» στο Βύρωνα. Κατόπιν της διεξοδικής μελέτης των φακέλων των ασθενών με την ψυχολόγο της δομής, συμμετείχα σε ομαδικές ψυχοθεραπευτικές δράσεις και σε ενέργειες ομαλής ένταξης των τροφίμων με δράσεις εντός και εκτός οικοτροφείου.

Το 2022 με 2023 πραγματοποίησα πρακτική άσκηση στο 2ο Κέντρο Διάγνωσης Αξιολόγησης Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ) Β’ Αθήνας στην Αγία Παρασκευή. Συμμετείχα στην αξιολόγηση μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέσω συνέντευξης για τη σκιαγράφηση του προφίλ και μέσω της χρήσης των ψυχομετρικών εργαλείων Wisc-V και Wais-IV για την αξιολόγηση του δείκτη νοημοσύνης. Επιπλέον συμμετείχα στις συνεδριάσεις των διεπιστημονικών ομάδων για την έκδοση των αξιολογικών εκθέσεων και το σχεδιασμό Εξατομικευμένων Προγραμμάτων Εκπαίδευσης των μαθητών.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Εργάζομαι ως ψυχολόγος σε δημόσια σχολεία από το 2019. Έχω εργαστεί με παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, σε βρεφικούς-παιδικούς σταθμούς και σε Νηπιαγωγεία. Οι υπηρεσίες που παρέχω σχετίζονται με την άτυπη αξιολόγηση μαθητών στα πλαίσια της πρωτογενούς πρόληψης, την παραπομπή σε φορείς για περαιτέρω διερεύνηση των δυσκολιών ή δυνατοτήτων και τη συνεργασία με ΚΕΔΑΣΥ και Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα.

Παρέχω συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στην εκπαιδευτική κοινότητα και στις οικογένειες των μαθητών είτε μέσω ατομικών συνεδριών, είτε μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων με συγκεκριμένη θεματική και μέσω ενημερωτικού υλικού (άρθρα, αφίσες).

Advertisement